Rapporteren

Gegevens van de inventarisatie en realisatie worden verwerkt tot een rapportage. Door de opzet die wij hanteren wordt dit een document wat de basis kan vormen voor het beheren van o.a. brandscheidingen. Het geeft een totaalbeeld van inventarisatie, uitvoering en onderhoud. 

 

Het kan na uitvoering van de werkzaamheden dan ook eenvoudig dienen als logboek, kortom, een waardevol document voor gebouwbeheerders en instellingen.