Signaleren

Hoe veilig is uw pand bij brand? 

Tijd is bij een brand vaak het grootste probleem. Niet alleen tijd om te blussen en de schade te beperken, maar vooral tijd om mensen te evacueren. Elke seconde tijdwinst kan mensenlevens redden.

Inventariseren

Hoe brengen we de brandveiligheid van uw pand in kaart?

Tijdens inventarisatie van de bestaande situatie worden knelpunten in kaart gebracht door ze op tekening aan te geven, te fotograferen en te omschrijven.

Per situatie een werkblad gemaakt met:

Rapporteren

Gegevens van de inventarisatie en realisatie worden verwerkt tot een rapportage. Door de opzet die wij hanteren wordt dit een document wat de basis kan vormen voor het beheren van o.a. brandscheidingen. Het geeft een totaalbeeld van inventarisatie, uitvoering en onderhoud. 

Uitvoeren

Werkzaamheden worden, afhankelijk van de omvang, uitgevoerd door onze eigen medewerkers of door gespecialiseerde derden. Rapportage is leidraad bij de uitvoering. Per situatie wordt bijgehouden wat is uitgevoerd en er worden foto’s van de gewijzigde situatie gemaakt.