Uitvoeren

Werkzaamheden worden, afhankelijk van de omvang, uitgevoerd door onze eigen medewerkers of door gespecialiseerde derden. Rapportage is leidraad bij de uitvoering. Per situatie wordt bijgehouden wat is uitgevoerd en er worden foto’s van de gewijzigde situatie gemaakt. 

Met behulp van gecertificeerde producten worden de brandwerende voorzieningen aangebracht conform de geldende eisen. Onderdeel van de werkzaamheden is dat na het aanbrengen van de voorzieningen de plafonds en wanden in goede staat worden achtergelaten. Overlast voor de gebruikers wordt zo tot een minimum beperkt.