Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij streven ernaar onze milieuprestaties te verbeteren

Wij treffen alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om onze activiteiten zodanig uit te voeren dat schadelijke milieu-effecten zo minimaal mogelijk zijn. Wij onderkennen onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de natuur en streven ernaar elk negatief effect zo klein mogelijk te houden. Ook onderkennen wij het energiegebruik van de gebouwde omgeving en de uitdagingen van klimaatverandering. Wij zetten ons in om de energie-efficiency van onze activiteiten, producten en diensten te verbeteren. Wij zullen hergebruik bevorderen en afval zoveel mogelijk beperken. Waar mogelijk zullen wij alternatieve materialen en methoden toepassen om in samenwerking met onze opdrachtgevers en toeleveranciers grondstoffen optimaal te gebruiken.