Prestatiegericht Samenwerken

Vastgoedeigenaren zien steeds meer de voordelen van het uit handen geven van het onderhoud aan gebouwen. Dit komt doordat zij zich steeds meer gaan richten op hun 'core-business' en daar hoort onderhoud meestal niet bij. Hierop wordt door Fortunati ingespeeld door ons meer op te stellen als adviseur en partner van de vastgoedeigenaar. Wij willen dit doen door het maken van resultaatgerichte afspraken voor langere periodes in plaats van ons op te stellen als uitvoerder van een gedetailleerd bestek.

Wat is RGVO?
 
Resultaatgericht Vastgoed Onderhoud is het geheel van technische, organisatorische en daarmee samenhangende administratieve activiteiten om vastgoed over een langere periode functioneel, esthetisch en technisch op het overeengekomen niveau te houden, passend binnen de doelstellingen en strategie van de opdrachtgever. 
 
In samenwerking met - en onder begeleiding van - TNO zijn wij momenteel bezig om het keurmerk Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud te verkrijgen. Wij zijn in ver gevorderd stadium en hopen dit keurmerk half 2013 te behalen.